Frivillig?


Kunne du tenke deg å være frivillig i kirken? Vi har mange oppgaver å velge mellom.

Les mer

 

Frivillig?


Kunne du tenke deg å være frivillig i kirken? Vi har mange oppgaver å velge mellom.

Les mer

 

Allehelgensdag


Søndag 1. november kl. 11.00 er det allehelgens gudstjeneste i Sokndal kirke. Alle er hjertelig velkomne. Pårørende som har mistet sine siden sist allehelgensdag har fått invitasjon. Vi kommer til å lese opp alle navnene og tenne lys for hver enkelt. Etter gudstjenesten er det mulig å bli sittende igjen for dem som ønsker det. Tenne et lys på lysgloben. Høre på litt musikk.

Les mer

 

Allehelgensdag


Søndag 1. november kl. 11.00 er det allehelgens gudstjeneste i Sokndal kirke. Alle er hjertelig velkomne. Pårørende som har mistet sine siden sist allehelgensdag har fått invitasjon. Vi kommer til å lese opp alle navnene og tenne lys for hver enkelt. Etter gudstjenesten er det mulig å bli sittende igjen for dem som ønsker det. Tenne et lys på lysgloben. Høre på litt musikk.

Les mer

 

Velkommen til babysang


Det blir i første omgang tre tirsdager etter hverandre fra kl. 11.00 til 12.00 i Sokndal kirke: 6. oktober, 13. oktober og 20. oktober. Ta med nistemat og kom! OBS! Tirsdag 13.10 legger vi babysang til BBM fordi kirken er opptatt. Velkommen!

Les mer

 

Velkommen til babysang


Det blir i første omgang tre tirsdager etter hverandre fra kl. 11.00 til 12.00 i Sokndal kirke: 6. oktober, 13. oktober og 20. oktober. Ta med nistemat og kom! OBS! Tirsdag 13.10 legger vi babysang til BBM fordi kirken er opptatt. Velkommen!

Les mer

 
 

Frivillig?

Kunne du tenke deg å være frivillig i kirken? Vi har mange oppgaver å velge mellom.

Les mer

 

Allehelgensdag

Søndag 1. november kl. 11.00 er det allehelgens gudstjeneste i Sokndal kirke. Alle er hjertelig velkomne. Pårørende som har mistet sine sid...

Les mer

 

Velkommen til babysang

Det blir i første omgang tre tirsdager etter hverandre fra kl. 11.00 til 12.00 i Sokndal kirke: 6. oktober, 13. oktober og 20. oktober. Ta ...

Les mer

 

Se! Presten vår er på nettet.

Les mer

 

Årsmelding

Dette er en oppdatert utgave. Oppdatert med de innspillene som har kommet inn etter at meldingen ble lagt ut til høring her på siden, tidli...

Les mer

 

Nyhetsbrev om misjonsavtale

Vår menighet har tre misjonsavtaler. En med NMS, en med Den norske Israels misjon og en med Speiderene i Sokndal om deres misjonsprosjekt. ...

Les mer

 

Søndagsskolen

Velkommen til søndagsskolen! Nå finner du datoene i kalenderen her på nettsiden.

Les mer

 

Her er 17. mai gudstjenesten

Her er 17. mai gudstjenesten som ble tatt opp i Sokndal kirke med deltagere fra Sokdal menighet og Betania

Les mer

Det skjer fremover: