Innkalling og referat


Her finner du innkallinger og referater fra menighetsråd (MR) og fellesråd (FR) for dette året.

Kom gjerne innom kontoret hvis du ønsker å se tidligere referater og innkallinger.

 

Møteplan for menighetsrådet våren 2021:

04.02, 04.03 (avlyst), 15.04, 20.05 og 10.06.