Konfirmant 2022


Blir du 15 år i 2022? 

Da er du er hjertelig velkommen til å melde deg på som konfirmant enten du tror, tviler eller bare er nysgjerrig. 

Konfirmasjon betyr bekreftelse. I gamle dager bekreftet konfirmantene for Gud at de ville leve etter løftene fra dåpen. Nå er konfirmasjonen en forbønns og velsignelseshandling der du blir minnet om Guds løfter til deg.

Hvert år har vi konfirmanter som ikke er døpt. Er du ikke døpt bruker du dette året til å vurdere om det er noe du vil. I så fall har vi en dåpsseremoni før påske.

 

  • Konfirmantundervisningen starter september 2021.
  • Konfirmasjonene er planlagt til lørdag 7. og søndag 8. mai 2022. 
  • Egenandelen for dette året er 1000 kr. Det dekker rens av kappe, konfirmant weekend og andre aktiviteter. 

 

 

Lurer du på noe, så ta kontakt med Mari på 408 100 18 eller Torbjørn på 971 75 303

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Årets konfirmanter møtes i kirken på tirsdager fra kl. 18.30 til 20.00. Du finner planen for våren 2021 under.

 
 

Lederteamet - Konf 2021

 

Konfirmantledere

Anita K. Golf

Send epost

Sokneprest

Torbjørn Hestnes

Send epost

Konfirmantledere

Mari Skjefrås

Send epost

Daglig leder

Mari Skjefrås

Send epost