Kontakt


Sokndal menighet

Adresse: Postboks 55 - Besøk: Gamleveien 13
                4381 HAUGE I DALANE
Telefon:  40810018‬ 
Kontortid: Tirsdag og torsdag 09.00 - 15.00. 
Men prøv oss gjerne til andre tider også, for er vi her så er dørene åpne.

Epost: kirkekontoret@sokndal.kirken.no


Diakoni og omsorg

Livet går i bølgedaler. Alle har vi tider da vi trenger litt ekstra støtte. Vi har et diakoniutvalg og en stab som gjerne stiller opp. Ta kontakt hvis noe av dette passer for deg:

  • Du kan få forbønn 
  • Du kan få sjelesorg og samtale
  • Presten kommer gjerne hjem med nattverd til de som ikke komme seg til kirken.
  • Vi har besøkstjeneste 
  • Vi lager sorggrupper når det er ønske om det.

Ta kontakt med prest på:  971 75 303 eller daglig leder på: 408 100 18Kantor

Martin Spindler

40810017

Send epost

Kirkegårdsarbeider

Sverre Hernes

41619010

Send epost

Kirketjener Åna Sira

Stine Log

45687860

Send epost

Kirkeverge og kirketjener

Mari Skjefrås

40810018

Send epost

Menighetspedagog

Karoline Linnerud

47902745

Send epost

Sokneprest

Torbjørn Hestnes

97175303

Send epost