Graver uten fester


Det begynner å minke på ledige gravplasser hos oss, så denne vinteren vil vi fjerne steiner på graver som ikke lenger har en fester. Hvis du mistenker at dette kan være en av de gravene som er viktige for deg, så kan du få overta ansvaret som fester. Ta kontakt så finner vi ut av det. Se mer under.

Svar på noe av det folk lurer på:

  • Hvis du har vært ansvarlig for en begravelse, kan du bli fester for graven og du blir gjerne spurt om du vil overta ansvaret for de gravene den avdøde har vært fester for.
  • Det er fester som «eier» og har ansvar for gravsteinen og bedet foran steinen. Når en fester ikke ønsker ansvaret lenger, kan det overføres til andre i slekta. Da må vi få beskjed om det.
  • Fester bestemmer hvor lenge steinen skal stå før graven slettes. Når en grav slettes, kan fester ta med seg steinen. En gravstein kan slipes ned og brukes om igjen. Steiner som ingen vil ha, tar Sverre Hernes ansvar for å fjerne når det har gått en tid. Disse steinene blir etter hvert knust.
  • De første 20 årene er en grav «fredet». Etter det betaler fester 200 kr i året i festeavgift, så lenge fester ønsker. En grav som er mer enn 20 år, og ikke har en fester, slettes. En slik grav kan brukes om igjen.
  • Ektefellen til en avdød kan reservere gravstedet ved siden av, og betale 200 i året i festeavgift for dette gravstedet til det skal brukes. Når fredningstiden er over, kan fester velge å slette en av de to gravene, og bare betale festeavgift for den graven der steinen står.
  • Trenger du hjelp med gravsteinen, anbefaler vi deg å ta kontakt med begravelsesbyrået Puntervoll.
  • Tidligere har det vært mulig å inngå en avtale med kirkeverge om stelle og festeavgift, men dette gjør vi ikke lenger. De avtalene som vi ennå har, avvikles så snart det er naturlig. Trenger du hjelp med stellet, har vi noen navn på folk som kan være interessert i å hjelpe deg.

 

Mari Skjefrås – daglig leder.

Tlf: 40810018

E-mail: mari@sokndal.kirken.no

Kontortid tirsdag og torsdag fra 09.00 til 15.00 Gamleveien 13.

Tilbake