Nytt menighetsråd


Da har vi et nytt menighetsråd. Lykke til med de neste fire årene.

  • Gladys H. Mydland
  • Finn Nesvold
  • Vegard Golf
  • Olav Lundø
  • Dagfrid Urdal
  • Kjell Grastveit

 

  1. vara Jan Oddvar Omdal
  2. vara Gretha S. Berg
  3. vara Ole Geir Uthaug
  4. vara Eli Mari H. Haug
Tilbake