Tilbakemelding etter bispevisitasen


Vi har fått tilbakemelding fra bispekontoret på visitasen sist uke. Bildet over viser fra venstre: Sokneprest Torbjørn Hestnes. Kunster Karoline Emmerhoff. Prost Ingun Stokstad Barana. Biskop Anne Lise Ådnøy. Karoline har laget alterduken som ble innviet under visitasgudstjenensten. Les mer om visitasen under.

Her finner du artikkelen fra bispedømmet, med link til visitasforedraget.

 

Tilbake