Trosopplæringen i Sokndal menighet


CharlotteCharlotte Nesvåg er vår nye trosopplærer. Hun jobber for tiden med ny trosopplæringsplan sammen med trosopplæringsutvalget. Den vil bli lagt ut her så snart den er vedtatt av menighetsrådet. 

Charlotte er alltid på jakt etter frivillige som har lyst til å være med i trosopplæringsarbeidet. Har du lyst? Da tar du kontakt med Charlotte på tlf: 413 01 492 eller på mail: charlotte@sokndal.kirken.no