Trosopplæringen i Sokndal menighet


Gjennom opplevelser, aktiviteter og erfaringer inviterer vi barn og unge til ulike arrangementer der trosuttrykk læres og leves i et fellesskap.

Babysang, utdeling av 4-årsbok, "Første klasses" for 6 åringer, "Tårnagenter" for 8 åringer, "Lys våken" for 11 åringer og konfirmasjon for 15 åringer. Menigheten har også faste aktiviteter for ulike aldre: søndagsskole, speider, hobbyklubb og bordtennis klubb. Til sammen gir dette trosopplæringen både dybde og bredde.

Velg kalender