Trosopplæringen i Sokndal menighet


Charlotte Nesvåg er menighetens trosopplærer i 50 % stilling. Hun har utarbeidet ny trosopplæringsplan sammen med trosopplæringsutvalget. Den finner du under. 


Charlotte er alltid på jakt etter frivillige som har lyst til å være med i trosopplæringsarbeidet. Har du lyst å bidra? Da tar du kontakt med Charlotte på tlf: 92418141