Alle rettigheter 2019 Sokndal kirkelige fellesråd

Trosopplæringen i Sokndal menighet


Her kommer vår dyktige trosopplærer Elin Wood til å informere mer om arbeidet fremover. Nå for tiden arbeider hun spesielt med den forestående revideringen av trosopplæringsplanen. Følg med.