Oversikt over halvåret


Her finner du oversikt over hva som er planlagt av møter i Sokndal menighet framover.

Listen over kristelig virksomhet lages i samarbeid med ledermøtet på Bø bedehus og menighetssenter - BBM. Ledermøtet samles en gang i halvåret.