Alle rettigheter 2019 Sokndal kirkelige fellesråd

Sokndal menighet


Les innkallinger og referat fra menighetsrådets arbeid ved å trykke her.

Vi er iferd med å starte et omfattende visjons- og strategiarbeid i menigheten vår. Dette vil hjelpe oss med å klarlegge både våre arbeidsmåter og prioriteringer. Vi vil også se på hva som er viktig for oss, nemlig de verdiene vi ønsker skal ligge til grunn for alt vi gjør. 

Kanskje sier dette bildet, som er malt av den engelske kunstnere John Everett Millais i 1850 og henger i Tate Gallery i London, noen av de hemmeligheter vi vil gå inn i gjennom arbeidet. Les mer om maleriet her. 

I visjons- og strategiprosessen vil mange i menigheten bli involvert, og alle er invitert til å bidra med sine oppfatninger og meninger. Den gjeldende planen sier noe om hvilke satsingsområder og strategi som har vært gjeldene. Utifra dette vil vi starte en revidering. 

Gjeldende satsingsområder har vært følgende: 

 • Gudstjenesteliv og menighetsfellesskap
  Mål: Å øke gudstjenestedeltagelsen og nattverdsøkningen.
 • Diakoni
  Mål: Å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger fellesskap.
 • Dåp og trosopplæring
  Mål: Å øke oppslutningen om dåpen, og deltagelsen i trosopplæringen, slik at flere kan bli bevart i den kristne tro.
 • Kirken i samfunnet
  Mål: Å gjøre kirken synlig og tilstede i hverdagen i Sokndal.

Den gamle strategiplanen kan lastes ned som pdf HER.

 På vegne av Sokndal menighetsråd

Per Børge Hillestad

 

Våre kirker og menighetsråd