Sokndal menighetsråd og fellesråd


Råd som er valgt for perioden 2020 til 2024:

 

Medlemmer av både menighetsråd og fellesråd:

 • Anita Golf - leder
 • Kristin Nuland - nestleder
 • Olav M. Lundø
 • Ingvild T. Nesvåg
 • Bernt Inge Berntsen
 • Gretha S. Berg


Varamedlemmer til både menighetsråd og fellesråd:

 1. vara: Kjell Grastveit
 2. vara: Erna Urdal
 3. vara: Lisbeth E. Tønnesen
 4. vara: Charlotte Nesvåg

 

Kommunerepresentant til fellesrådet:

 • Liv Ingrid Nesvåg
 • Kai A. Hansen - vara
Tilbake