Åna-Sira kirke


 

Åna-Sira kirke ble innviet 16. mars 1888. 
Kirken ble reist i hovedsak av lokalt innsamlede midler, og selve bygningsarbeidet ble også utført av lokale folk. Man kunne tegne seg for å gi eller arbeide. Noen gjorde nok begge deler. Kirken har ca 150 sitteplasser.

I koret er det nå et stort alterbilde som viser Kristus i Getsemane. Her var det fra starten vindu, og over alteret en enkel altertavle med kors.

Til hundreårsjubileet i 1988 ble det gjort en del endringer og vedlikehold på bygget. Dette året ble dåpssakristiet på kirkens nordside bygget til som en speiling av prestesakristiet som allerede var der.

 

Bildet er tatt av Jarvin

Tilbake