Sokndal kirke


 

Sokndal kirke med adresse Sokndalsveien 2696, ble bygget i 1803, og tatt i bruk samme år, selv om den ikke var helt ferdig. Innvielsen fant sted først 8. juli 1807. Både takbord og tømmer fra den gamle kirken er brukt i den nye. Funn ved restaureringsarbeider har vist at tidligere kirker lå på samme grunnen. Den siste var av tømmer, innvendig brunmalt med hvite girlander.

      

Kirken ble bygget i Louis XVI stil. Interiøret er harmonisk og vakkert med fine rosemalinger (rokokko) på galleriene. Kirken har korsform.

Tårnet har vært ombygd flere ganger. Det første tårnet var en takrytter med spir formet som løkkuppel. Vi kjenner ikke med sikkerhet til hvem som var arkitekt og byggmester for kirken.

Et spesielt trekk ved kirkens historie er at hele interiøret ble hvitmalt i 1868. I 1928 gjennomgikk Sokndal kirke en større restaurering, og da ble bl.a. hvitmalingen fra 1868 fjernet slik at kirken i dag har fått igjen sitt vakre interiør og fine farger.

Altertavlen er fra 1608. De sentrale billedfeltene fremstiller Jesu korsfestelse. Disse er malt av Peter Reimers. Senere er altertavlen utstaffert med vinger laget av Lauritz Snekker. Vingene er dekorert av Gottfried Hendtzschel. Øverst på altertavlen står den seirende Kristus.

Altersølvet er fra 1620-årene, og i dag har vi kalk, disk og oblateske.

Prekestolen er skåret av barokkunstneren Anders Smith. Arbeidet ble utført i 1666. Billedfeltene fremstiller sentrale ledd i juleevangeliet. Døren opp til prekestolen er svært forseggjort og dekorert. Hele prekestolen er kunst av høy klasse, og et verdifullt klenodium.

Kirkens døpefont er skåret i bondebarokk. Den er tilskrevet Oluf Drageland som skal ha laget den i 1724. Over døpefonten henger en himling i samme stilart

I kirken henger to malerier. I søndre tverrskip henger ”Lasarus’ oppvekkelse”. Bildet må være malt av Gottfried Hendtzschel. I nordre tverrskip henger ”Jesu omskjærelse”. Dette er antagelig en kopi fra et maleri av italieneren Perugini.

Sokndal kirke har to gamle og verdifulle messehagler, begge er skåret i fløyel. En fra 1600-tallet og en fra ca. 1700. Ingen av dem er i daglig bruk.

Et eksemplar av Kristian IV’s bibel ligger også i kirken, og likedan en bibel som var i bruk i Blåfjell gruver.

Skipet som henger i kirken, skal være laget av Nils Hanson Elle i 1662. Lysekronen over alteret er et tysk arbeid fra 1724. De andre lysekronene er fra ca. 1900.

Det har vært orgel i kirken fra ca.1900.

I 1995 fikk kirken nytt orgel. Det ble laget av Orgelmakerij Gebr. Reil, Nederland. Orgelet ble innviet i september samme år. Det er et rikt instrument, med mange klangfarger og muligheter. Sokndølen Olav Åmodt har utført treskjæringene på orgelet etter arbeidstegninger av Johan Amrud (Fåvang), som også har fargesatt orgelet.

 

Tilbake