Vi trenger ny trosopplærer. Er det noe for deg?


Fra nyttår har vi ikke menighetspedagog. Kunne det vært noe for deg, eller kjenner du noen vi kunne utfordret? Du finner annonsen under. 

LEDIG STILLING SOM MENIGHETSPEDAGOG/TROSOPPLÆRER  I SOKNDAL SOKN

Det er ledig fast stilling i 50 % og vikariat i 10 % stilling, som menighetspedagog i Sokndal sokn.

Kirkekontoret i Sokndal holder til i Gamleveien 13, ikke langt fra Soknatun. Her har sokneprest, menighetspedagog, organist, sekretær og kirkeverge sin arbeidsplass. Vi har fast åpningstid tirsdag og torsdag.

Vår visjon er «Guds nåde for alle»

Mer om Sokndal sokn finner du på nettsiden vår: www.sokndal.kirken.no

 

Vikariatet i 10 % er knyttet til konfirmantarbeidet, i tett samarbeid med sokneprest.

50 % av stillingen er knyttet til planlegging og gjennomføringen av tiltakene som er vedtatt i vår trosopplæringsplan, i samarbeid med frivillige og trosopplæringsutvalg. Planen finner du her: https://www.sokndal.kirken.no/Portals/0/Trosoppl%C3%A6ringsplan%202020.pdf

Oppgaver:

 • Utvikle menighetens trosopplæring med tanke på å få en systematisk og sammenhengende trosopplæring for alle døpte i alderen 0 – 18 år, sammen med menighetsrådet.
 • Delta i ulike tiltak i trosopplæringen.
 • Holde kontakten med det frivillige barne- og ungdomsutvalget i menigheten.
 • Knytte konfirmantarbeidet opp mot menighetens barne- og ungdomsarbeid og trosopplæringstiltak.
 • Utvikle tilbud om ledertrening for frivillige medarbeidere innen trosopplæringen.
 • Administrative oppgaver knyttet til trosopplæringsutvalg og konfirmantutvalg.

 

Kvalifikasjoner og vilkår:

 • Du må trives sammen med barn og ungdom
 • Du må kunne jobber selvstendig, være kreativ og initiativrik.
 • Du bør ha pedagogisk kompetanse, relevant utdannelse og erfaring fra barne- og ungdomsarbeid og kirkelig undervisning.
 • Søker med annen relevant utdanning/erfaring vil kunne bli vurdert.
 • Du må ha relevant kunnskap om tro og bibel
 • Kjennskap til kirkens arbeid og organisering er en fordel, men ikke et krav.
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt.

Kirkeverge er nærmeste overordnede i henhold til gjeldende regelverk. Arbeidsområde er Sokndal menighet, med kontorplass på kirkekontoret. Det må regnes med arbeid på kveld og i helger.

Det er utarbeides stillingsbeskrivelse for stillingen. Den ansatte inngår i et team sammen med de andre ansatte i Sokndal sokn. Du må levere gyldig politiattest, og være medlem av Den norske kirke,

 

Søknadsfrist 24.11.2023. Fast ansettelse fra 01.01.2024.

Stillingen lønnes etter avtale i KA´s tariffområde. Pensjonsordning i KLP.

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. Ved ansettelse spørres det etter politiattest for arbeid med barn og unge. Det er prøvetid på 3 måneder.

Nærmere opplysninger om stillingen rettes til kirkeverge Mari Skjefrås på telefon 40810018

Søknad og CV sendes på e-post kirkekontoret@sokndal.kirken.no til Sokndal sokn.

 

Tilbake