Årsmelding 2022


Nå er årsmelding for 2022 godkjent av menighetsråd og fellesråd, og menighetsmøtet fikk den presentert søndag 16. april. Du kan finne den som vedlegg under. 

Tilbake