Kirkevalget 2023


Kunne du tenkt deg å ha et ord med i laget på det som skjer i Sokndal menighet? Meld deg som kandidat til nytt menighetsråd! Flere gode grunner til å melde seg, finner du under.

Derfor bør du stille til valg til menighetsrådet

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

  1. bruke dine talenter 
  2. få nye relasjoner i nærmiljøet
  3. jobbe sammen med andre – for andre
  4. være med på å formidle kristen tro
  5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
  6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
  7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
  8. bidra til at kirken er åpen for alle
  9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
  10. bli bedre kjent med deg selv

Vi vil ha et mangfoldig menighetsråd med folk i alle aldersgrupper med ulike ting de brenner for. Nominasjons komiteen kommer til å bruke februar og mars til å lete opp folk som vil være med, men du trenger ikke vente på å bli spurt. Bare meld din interesse til daglig leder på tlf: 408 10 018 i god tid før 31. mars. Da skal listene være klare. 

Som medlem i menighetsrådet har du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

 

Tilbake