Kremering


Kremasjon blir mer og mer vanlig. En urne kan få sin egen grav, eller den kan settes ned i en grav som allerede er i bruk. Da er det ikke nødvendig å vente de vanlige 20 årene før en grav kan gjennbrukes. 

Ved kremasjon er det vanlig at vi har bisettelse med jordpåkastelse i kirken, før kisten kjøres til krematoriet i Stavanger. Når urnen kommer tilbake, velger pårørende selv om de vil lage en markering ved urnenedsettelsen, eller om de bare ønsker at vi setter den ned.

Utgiftene til kremasjonen, er det vi som står for. 

Tilbake