Sletting og gjenbruk av graver


En grav er fredet de første 20 årene. Etter det kan fester bestemme at graven skal slettes eller gjenbrukes. Når en grav slettes, kan fester ta med seg steinen. En gravstein kan slipes ned og brukes om igjen. Steiner som ingen vil ha, fjerner vi når det har gått en tid. Disse steinene blir etter hvert knust.

Tilbake