Hva er en fester?


Hvis du har vært ansvarlig for en begravelse, er det ofte naturlig at du bli fester for graven. Du blir også gjerne spurt om du vil overta ansvaret for de gravene den avdøde har vært fester for, eller om du vet om andre i slekta som vil ha det ansvaret.

Det er fester som «eier» og har ansvar for gravsteinen og bedet foran steinen. Når en fester ikke ønsker ansvaret lenger, kan det overføres til andre i slekta. Da tar du kontakt med kirkekontoret så vi får registrert den endringen.

Tilbake