Skeive gravstøtter og plater.


Det er du som er fester for graven som har ansvar for gravsteinen og bedet. 

Har du behov for å endre på steinen, rette den opp, feste den eller hva som helst, så hjelper begravelsesbyrået Puntervoll deg gjerne med det. Dette er deres vakt telefon: 51 49 50 50.

 

Tilbake