Gravferd


Gravferd – avskjed med livet

 

Det er stille i kirkerommet. Alle blikk er rettet mot kisten som er vakkert pyntet, men likevel så naken. Buketter og kranser bærer på sterke følelser fra de sørgende: Takk for alt. Umistelig. På gjensyn...

 Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte ulike følelser til møtet med døden.

Likevel vil mange ha et ønske om å ta avskjed, og om å ta fram minner, enten for å gjøre livet videre rikere, – eller å avslutte en historie.
 

Gravferden betyr mye for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med båreandakt og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i livet til den enkelte.

Planlegging
I dag kan et gravferdsbyrå ta seg av mye av det praktiske rundt en gravferd. Den (de) pårørende kan likevel gjerne også ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv.

Her kan f.eks. presten være en god samtalepartner.

 

Informasjon om gravstell finner du her

 

Tilbake