Vigsel


 

 

Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest spektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling og kan skje borgerlig eller kirkelig. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig.

Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.
I den nye vigselliturgien er det rom for ulik medvirning, og det er også vanlig at brudeparet har ønsker om salmer m.v. Dette avklares med presten. Når vielsen nærmer seg, avtales en vigselsamtale med brudepar og prest. Her er gjerne også forloverne med, slik at en kan gå gjennom alt som skal skje i kirken.

Det er lurt å ta kontakt med kirkekontoret i god tid, for å avtale dag. Så må vigselpapirer fylles ut og sendes inn. En må bare huske at disse papirene har begrenset holdbarhet, og kan leveres tidligst fire måneder før vielsen. Papirene må leveres til folkeregisteret (for Sokndal er det Skatt Vest, Egersund) som foretar prøving.

Det å ha kirkelig vielse i egen kirke/menighet er gratis. Soknepresten er vigselmann.
Dersom noen ønsker å bli viet i en av våre kirker uten at de bor i Sokndal, betales det avgift etter nærmere regler.
Det samme gjelder om en ønsker å leie kirken til vielse ved vigselmann fra et annet kristent kirkesamfunn.

Se kirken.no for mer informasjon. Trykk HER for å komme til siden. På denne siden er også videre linker til skjema for vigselpapirer som kan lastes ned.

Folkeregisteret sender vanligvis melding om vigsel (prøvingsattest) direkte til presten (velges ved avkrysning før innsending), men brudeparet kan også få det tilsendt og levere det på kirkekontoret. Det er viktig at dette er ordnet i god tid (men innenfor fire måneder før vielse). Prøvingsattesten er det formelle grunnlag for at vielsen kan finne sted. Dersom prøvingsattesten skal sendes til soknepresten i Sokndal, er adressen som følger: Sokndal kirkekontor, Postboks 55, 4381 Hauge i Dalane.

Godkjente vigselsteder i Sokndal
Sokndal kirke
Åna-Sira kirke
Lio kapell (bruk avklares med Liostyret)
Sogndalstrand Amfi (bruk avklares med Sokndal kommune)
Ved vigsel utenom våre to kirker, medvirker bare presten.

 

Tilbake