Dåp


Dåp – veien inn i kirken

 

 

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet. 
(Frå ”Det skjer et under i verden”, Gerd Grønvold Saue, S97 93)

Sokndal menighet ønsker velkommen til dåp i våre kirker. Dåpen har tradisjoner helt tilbake til urkirken. I Norge står tradisjonen enda sterkt. I 2008 ble det døpt 42 599 personer. Det gir en dåpsprosent på 70,4 av årskullet.

Det første en bør gjøre er å kontakte kirkekontoret og avtale en dag for dåp. Når dette er gjort kommer resten i tur og orden. Det avtales gjerne en dåpssamtale med presten. Til samtalen har gjerne foreldrene med navn på faddere og utskrift av fødselsattest. Her forteller vi også om trosopplæringen i vår menighet. Vi sender dåpshilsener, deler ut kirkebok til fireåringer og holder dåpsskole for førsteklassinger m.v.
På Den norske kirke sin hjemmeside er det mer generelle opplysninger og informasjon både om selve dåpen, og andre tips og ideer.
Klikk HER for å komme til denne siden.
 

Etter dåpen

Dåpen er selvsagt en viktig begivenhet der og da, men den er også et liv og et livsprogram. I dåpsliturgien sier liturg/prest bl.a. følgende til  foreldre og faddere:
Dere er vitner om at NN/disse er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar: å vise omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem, og hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.
Menigheten ønsker å hjelpe hjemmet slik at de som døpes kan "leve og vokse i den kristne tro." Dette gjør vi bl.a. ved ulike tilbud om trosopplæring på ulike alderstrinn.

Skaff gjerne CD-er med enkle kristne barnesanger. Aftenbønn er også en god tradisjon. Her er et forslag som mange kjenner:

Kjære Gud jeg har det godt
Takk for alt som jeg har fått
Du er god, Du holder av meg
Kjære Gud gå aldri fra meg
Pass på liten og på stor
Gud bevare far og mor
(Og alle barn på jord)

Ellers kan familien ta fram dåpslyset og ha en markering på dåpsdagen. En enkel bønn kan hjelpe den døpte til å huske det store som skjedde i dåpen. For eksempel dette verset som mange kan allerede fordi den synges hver jul:

La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå. 
(Fra ”Her kommer Jesus dine små” H.A. Brorson)

 

Tilbake