Tilbud om forbønn


Kunne du tenke deg forbønn?

Vi har et nytt tilbud i gudstjenenster med nattverd. Du kan få forbønn i Nikodemuskroken. Så lenge vi må forholde oss til koronaregler, vil tilbudet være etter gudstjenenesten. 

  • Forbønn er for deg som strever. Vil du fortelle så gjør du det, men det er ikke nødvendig. Gud vet. Du kan bare sette deg ned i stillhet og kjenne deg løftet av forbederne. 
  • Forbønn er for deg som ønsker å bli velsignet.
  • Forbønn er for alle.

Hjertelig velkommen!

___________________

Kan du tenke deg å være med som forbeder, så setter vi veldig stor pris på det. Vi skulle gjerne vært flere. Ta kontakt med Mari: 40810018

 

Tilbake