Regler for åpen kirke påsken 2021


Her finner du de nasjonale retningslinjer for åpen kirke i vårt område. Tidspunkt for åpen kirke denne påsken: 01.04 kl. 19.00 til 21.00, 02.04 og 04.04 kl. 11.00 til 13.00.  Du er velkommen til å være der i stillhet. Du kan bruke tiden til å lese påskens fortellinger og tenne lys. Du kan også be om nattverd eller samtale.

Det er ikke nødvending å ha på maske dersom man overholder 2 meters regelen

 

 I kommuner med nasjonalt tiltaksnivå gjelder følgende anbefalinger og retningslinjer:

  • Det kan maksimalt være 10 personer i kirken samtidig, i tillegg til ansatte.
  • Vi kan opplyse om at kirken er åpen, men ikke annonsere. Nøktern informasjon på nettside og evt. plakat med prestens og diakonens telefonnummer, er tilstrekkelig.
  • Det skal ikke være aktiviteter eller arrangementslignende tiltak under Åpen kirke. Dempet musikk som CD og orgel i bakgrunnen er ok.
  • Åpen kirke skal ha tilbud om individuelle samtaler med en prest/diakon. Det kan deles ut nattverd, på forespørsel, til enkeltpersoner. Kirken er ellers åpen for stillhet og bønn.
  • Frivilliges deltakelse avgrenses til ivaretakelse av smittevern.

Tilbake

Sokneprest

Torbjørn Hestnes

97175303

Send e-post