Lys våken!


Kjenner du noen som går i 6.klasse? Natt til 1. søndag i advent skal vi ha LysVåken i kirka og alle 6.klassinger er invitert! Vi skal bl.a. utforske kirka, leke, spise, sporlek, lage noe og forberede gudstjeneste.
Vi skal overnatte i Peisestua på BBM. Søndag deltar vi på gudstjenesten i kirka. OBS! PÅMELDINGSFRIST 21.nov til karoline@sokndal.kirken.no eller 47902745

Tilbake