Høring om gudstjenensteordning


Vi skulle hatt et menighetsmøte og snakket sammen om forslag til ny ordning for gudstjeneste. Det blir litt vanskelig å få til, så nå tar vi høringen her på nettet. Klikk på "les mer."
"

 

I 2011 fikk hver menighet stor frihet til å forme sin egen liturgi. Mange benyttet seg av det og mange fine løsninger dukket opp. Blant annet hos oss. Ulempen er at når du besøker andre menigheter enn din egen, så kan du som oftest ikke delta i liturgien fordi det finnes så mange ulike varianter. Nå ønsker den norske kirke å stramme inn litt igjen, og har gitt oss tre forslag å velge mellom. Vår variant var dessverre ikke en av de tre.

Torbjørn og Martin har jobbet mye med dette. Menighetsrådet har hatt saken oppe to ganger. Konklusjonen har grovt sett vært at vi går tilbake til den gudstjenesteordningen vi hadde før 2011.

Dokumentet som menighetsrådet vedtok 01.10.2020, finner du som vedlegg her. Nå har du mulighet til å komme med tilbakemeldinger. I tillegg vil vi gjerne ha respons på to kunngjøringssaker som ble endret på sist menighetsmøte:

  • Savner du at vi minnes de døde i hver gudstjeneste? De som er blitt begravet siden sist vi var samlet.
  • Savner du å få tilbakemelding på hvor mye som ble samlet inn i kollekt sist vi var samlet?

Tilbakemeldinger på dokumentet og på de to spørsmålene kan sendes på mail til: mari@sokndal.kirken.no 

Fristen for å komme med innspill blir 01.12.2020.

Neste menighetsråd er 10.12.2020, og da skal menighetsrådet få tilbakemeldinger som har kommet inn.

 

 

 

Tilbake

Sokneprest

Torbjørn Hestnes

97175303

Send e-post