Frivillig?


Kunne du tenke deg å være frivillig i kirken? Vi har mange oppgaver å velge mellom.

 

Det som brenner mest er disse to oppgavene:

  1. Menighetsrådet har gått inn for at vi skal tilby forbønn i Nikodemuskroken, når det er nattverd. Er det en oppgave du kjenner er viktig og som du har lyst til å bidra til? Hvis vi hadde hatt tre team med to på hver som kunne veksle på denne tjenensten, så hadde det vært perfekt. 
  2. Vi har tre klokkere og tre kirkevertteam. Gjennom året er kirkeverter og klokkere som regel i tjeneste litt mindre enn en gang i måneden, men når vi kommer til jul og påske, trenger vi alle for å kunne gjennomføre alle gudstjenenstene. Av og til kan det være godt for en kirkevert eller en klokker å få fri jul eller påske. Da skulle vi gjerne hatt en liste med folk som har mulighet til å stille opp i høytider. Studenter som kommer hjem. Utflyttere som kommer hjem. Andre som har kapasitet. Er det deg?

 

Er det andre ting du kan tenke deg å være med på?

  • Kjøre skjermer eller lydanlegg.
  • Pynte alteret
  • Ha med kake eller kaffi til kirkekaffi (etterhvert som vi får lov til å starte med det igjen)
  • Være med å arrangere dåpsskole, Lys våken eller Tårnagenter for barna i i trosopplæringen.
  • Være med fast som klokker eller kirkevert.
  • Ser du andre oppgaver som du kunne tenke deg å fylle?

Ta kontakt med Mari Skjefrås på 408 100 18 eller mari@sokndal.kirken.no, hvis du har lyst til å bidra.

"Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer." Rom 12,4-5

 

Velkommen til tjenenste i Sokndal menighet!

Tilbake

Sokneprest

Torbjørn Hestnes

97175303

Send e-post