Allehelgensdag


I november hvert år, har vi allehelgens gudstjenenste. Da sender vi ut invitasjon til alle som har mistet en av sine siden sist allehelgensdag. I gudstjenensten blir navnene til alle vi har mistet dette året lest opp, og et lys blir tent for hver enkelt.  

Etter gudstjenesten er det mulig å bli sittende igjen for dem som ønsker det. Tenne et lys. Høre på litt musikk. Ønsker du forbønn eller noen å snakke med, så får du det.

Tilbake