15. desember 2018
  |  Logg inn
Enter Title

Åna-Sira kirke

Åna-Sira kirke ble innviet 16. mars 1888.
Kirken ble reist i hovedsak av lokalt innsamlede midler, og selve bygningsarbeidet ble også utført av lokale folk. Man kunne tegne seg for å gi eller arbeide. Noen gjorde nok begge deler. Kirken har ca 150 sitteplasser.Interiør, Åna-Sira kirke

I koret er det nå et stort alterbilde som viser Kristus i Getsemane. Her var det fra starten vindu, og over alteret en enkel altertavle med kors.

Til hundreårsjubileet i 1988 ble det gjort en del endringer og vedlikehold på bygget. Dette året ble dåpssakristiet på kirkens nordside bygget til som en speiling av prestesakristiet som allerede var der.