24. januar 2019
  |  Logg inn
AKTIVITETSKALENDER - BARN OG UNGE I SOKNDAL MENIGHET

Søndagsskoler:

Hvem: Alle!              
Tid: Søndag kl. 11.00

Bø Søndagsskole + Tårnagent
Sted: BBM
Kontaktperson: Elbjørg Vatland

Eia Søndagsskole
Sted: Eia Bedehus
Kontaktperson: Marit Eia

Stranno Søndagsskole
Sted: Stranden bedehus
Kontaktperson: Bente Iren Liland

Sandkrabban – barnekor:

Hvem: Fra 3 år
Tid: onsdag kl. 17-18
Sted: Skolen på Åna Sira
Kontaktperson: Stine Log

Glede – barnegospel:

Hvem: Fra ca. 4 år
Tid: Mandag kl. 17-17.45
Sted: BBM hovedsal
Kontaktperson: Astrid I. L. Berntsen

Fyrtårnet – barneforening:

Hvem: Fra 1. klasse
Tid: Annenhver tirsdag kl. 17-18
Sted: Skolen i Åna Sira
Kontaktperson: Torbjørg Trelsgård

Hobbyklubben:

Hvem: Fra 1. klasse
Tid: Annenhver fredag kl. 18.00 – 19.30
Sted: BBM Hobbykjelleren
Kontaktperson Inge Midtun

Speideren – Jenter:

Kontaktperson: Torhild Stene
Sted: BBM Peisrommet
Oppdagere (2.-3. klasse) og
Stifinnere (4.-5. klasse)
Tid: Onsdag kl. 17.30 – 18.45
Vandrere (6. klasse og oppover)
Tid: Torsdag kl. 18.00 – 19.15

Speideren – Gutter

Sted: BBM Peisrommet
Stifinnere (3.–5. klasse)
Tid: Mandag kl. 18.00-19.00
Vandrere (6.-9. klasse)
Tid: Onsdag kl. 19.00-20.15