24. januar 2019
  |  Logg inn
Menighetsarbeid

I Kristus, nær livet,
som en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen menighet i Sokndal.

Det er samme visjon og mål som Den norske kirke og Stavanger bispedømme har.

Visjonen om å være I Kristus, nær livet, har sitt utspring i Johannes 15, der Jesus forteller om vintreet, og sier bl.a. ”Bli i meg, så blir jeg i dere” (v.4). Han fortsetter med å vise at dette også har med praktisk kjærlighet å gjøre: ”Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet” – og ”Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere” (v. 9 og 12).

De mål en har for arbeidet er utdypet slik:

 • Bekjennende
  ved å dele og gi videre troen på den treenige Gud.
 • Misjonerende
  ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og globalt sammen med den verdensvide kirke.
 • Tjenende
  ved å vise omsorg gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for rettferdighet og vern om skaperverket.
 • Åpen
  ved å utvikle fellesskap som verdsetter mangfold og respekterer ulikheter.

Menighetsrådet har valgt å dele arbeidet med strategiplan i fire områder:

Gudstjenesteliv, Diakoni, Barn og Unge (tidl. trosopplæring) og Lokalsamfunn.

Hele strategiplanen med underpunkter kan lastes ned her.Menighetsarbeid
 
 

Sokndal menighet

- en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen menighet;

I Kristus, nær livet,

 

 

 

Satsingsområder:

 • Gudstjenesteliv og menighetsfellesskap
  Mål: Å øke gudstjenestedeltagelsen og nattverdsøkningen.
 • Diakoni
  Mål: Å være en tjenende kirke som fremmer medmenneskelighet og bygger fellesskap.
 • Dåp og trosopplæring
  Mål: Å øke oppslutningen om dåpen, og deltagelsen i trosopplæringen, slik at flere kan bli bevart i den kristne tro.
 • Kirken i samfunnet
  Mål: Å gjøre kirken synlig og tilstede i hverdagen i Sokndal.
Strategiplanen kan lastes ned som pdf HER.