24. januar 2019
  |  Logg inn
Enter Title

Sokndal menighetsråd

Medlemmer:
Jostein Brun Rekeland, Leder
Johannes Sirevåg, Nestleder
Gretha Sirevåg Berg
Karoline Linnerud 
Sigurd K Holmen
Erna M Urdal
Varamedlemmer
1 Jarleif Nesvåg
2 Tor Magne Støle
3 Johannes Wegner Hegdal
4 Egil Solbjørg
5 Arild Urdal

Kommunerepresentant til Kirkelig fellesråd:
Nils Svein Rosland
Bjørg Stornes (vara)