24. januar 2019
  |  Logg inn
Om konfirmasjon

Her finner du informasjon, tips og ideer om konfirmasjon

Konfirmasjon er en forbønnshandling i kirken.

Her understrekes det at Guds løfter i dåpen fortsatt gjelder den enkelte. Før konfirmasjonen er det en konfirmasjonsforberedelse som varer fra høst til vår, det året en går i 9. klasse.

Før sommerferien  sender vi brev til alle som er registrert i vårt medlemsregister. Her gir vi mer konkret informasjon, og sender også med et innmeldingsskjema. Det er viktig at dette leveres innen fristen, slik at vi kan kjøpe inn Bibler og ordne annet praktisk før konfirmasjonstiden starter.

Om noen ønsker å delta i konfirmasjonstiden, men ikke har fått brev hjem; så kan de bare ta kontakt med kirkekontoret.  Da sender vi informasjon og innmeldingsskjema.

Dåp er en forutsetning for å bli konfirmert, men det er fullt mulig å delta i konfirmasjonsforberedelsen selv om en ikke er døpt. Da kan en ta stilling til dåp når konfirmasjonen nærmer seg på våren.
Program for konfirmasjonstiden blir utdelt, og undervisningen foregår i mindre grupper.
De som hører til Åna-Sira kirke har eget program.

Sjekk ut egen nettside HER